Prace dekarskie z zastosowaniem membran PVC

Zalety wykładziny PVC:

  • „Oddychający dach” – paroprzepuszczalność membran PVC zapewnia odparowanie wilgoci z powierzchni istniejącego starego poszycia bitumicznego dachu; wysychanie tynków zawilgoconych w pomieszczeniach, regenerację mokrego ocieplenia.
  • Wykładziny nie zawierają związków bitumu – są bez zapachowe ( w wysokich temperaturach nie wydzielają szkodliwych oparów jak papy i ich powierzchnia się nie roztapia).
  • Duża elastyczność i odporność na temperatury – sprawia ,że bardzo dobrze przenosi drgania dachu. Odporność na odkształcenia i wibrację zapobiega pęknięciom przy dylatacjach, kominach i attykach dachu, które są bolączką poszyć papowych. Odporność na temperatury umożliwia krycie dachów w warunkach zimowych.
  • Remont z zastosowaniem wykładzin nie wymaga zrywania starych powłok papowych ,co obniża koszty remontu (ponownego docieplenia), wywożenia i utylizacji odpadów, zmniejsza ryzyko zalania w trakcie prac.
  • Wysoka odporność na UV (promieniowanie słoneczne) – oraz skażenia chemiczne – kwaśne deszcze. Dzięki tym właściwościom jest niezwykle trwały , nie ulega odbarwieniom i degradacji.
  • Gładka powierzchnia – wykładziny pozwala utrzymać dach w czystości (mycie po okresie grzewczym, łatwe odśnieżanie itp.)
  • Jednowarstwowość – wykładziny układa się tylko jedną warstwą, a spoiny zgrzewane są gorącym powietrzem zapewniając absolutną basenową szczelność.
  • Zgrzewanie bez użycia otwartego ognia – jak w przypadku pap termozgrzewalnych likwiduje zagrożenie pożarem. Wykładzina jest odporna na rozprzestrzenianie się ognia zewnętrznego.

Comments are closed.